Theses 

Odkaz P. Josefa Olejníka – Bc. Jakub VAVREČKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub VAVREČKA

Diplomová práce

Odkaz P. Josefa Olejníka

The testament of Father Josef Olejník

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje P. Josefu Olejníkovi a jeho odkazu, se zaměřením na liturgický odkaz a zavádění obnovené liturgie po II. vatikánském koncilu. První část obsahuje životopis studované osobnosti. Ukazuje Olejníka jako studenta, pedagoga, kněze, skladatele liturgické hudby, sbormistra. Druhá část popisuje kompoziční dílo P. Olejníka. V příloze práce je seznam díla, obsahující mešní propria řazené podle struktury Českého misálu, mešní ordinaria, mešní písně, denní modlitbu církve a další zpěvy zhudebněné autorem. Třetí část přesunuje pozornost na tu část Olejníkova odkazu, kterou nelze jednoduše zařadit mezi liturgickou. Popisuje, co zdůrazňoval bohoslovcům, členům chrámových sborů a Božímu lidu, a jakým způsobem přispěl k liturgické obnově po II. vatikánském koncilu v českých zemích.

Abstract: The concern of the thesis is the person of Father Josef Olejník and legacy he left with focus on liturgical renewal brought by II Vatican council. The first part contains his curriculum vitae. It shows Fr. Olejník as a student, pedagogue, priest, composer of liturgical music and choir leader. The second part describes compositional work of Fr. Olejník. In the appendix there is a list of work composed by him including Mass-proprias (according to structure of Czech Missal), Mass-ordinarias, Mass-songs, Liturgy of the Hours and other songs. The third part goes in for main Olejník's concern - training and education of seminarians, church choir members and other people. Besides is mentioned also his participation on the liturgical renewal after II Vatican council in the Czech Republic.

Klíčová slova: Josef Olejník, liturgická hudba, gregioránská chorál, kněz, bohoslovci, chrámový sbor, II. vatikánský koncil, liturgie, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kupka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VAVREČKA, Jakub. Odkaz P. Josefa Olejníka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 13:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz