Bc. Klára Poláková

Master's thesis

Sekundární analýza výsledků výzkumu PISA 2006

The secondary analysis of the PISA 2006 results
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postoji a zájmy žáků v souvislosti s přírodovědnými předměty (přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis – vědy o Zemi) ve výzkumu PISA 2006. Jako podklady ke zpracování diplomové práce sloužily především výsledky mezinárodního srovnávacího projektu PISA 2006. Práce se zaměřuje zejména na konkrétní postoje a zájmy k přírodovědným předmětům patnáctiletých žáků v České republice, dále …more
Abstract:
The thesis deals with the identification of students’ perception of and interests in subjects of natural sciences (Biology, Chemistry, Physics, Geography) in the PISA 2006 research. As a basis for processing the thesis mainly serve the results of the international comparison program PISA 2006. The work focuses mainly on specific attitudes and interests of fifteen-year old students from the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Reader: Mgr. Jana Boumová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství přírodopisu pro základní školy

Theses on a related topic