Ing. František Jedlička

Diplomová práce

Vliv stresu suchem na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenem

EfEffect of drought stress on competition between weeds and spring barley
Anotace:
Vrámci této diplomové práce byl studován vliv výživy dusíkem a snížené dostupnosti vody na konkurenční vztahy mezi jarním ječmenem a dvěma modelovými plevelnými druhy: merlíkem bílým a hořčicí bílou. Cílem práce bylo především objasnit, jak snížená dostupnost vody mění konkurenční vztahy mezi ječmenem a dvěma plevelnými druhy sodlišnou rychlostí růstu, a jaký vliv má interakce s výživou dusíkem. Tyto …více
Abstract:
In this diploma thesis, the effect of nitrogen nutrition and reduced water availability on the competition between spring barley and two model weed species: Chenopodium albumand Sinapis albawas studied. The aim of this work was to find out how the reduced water availability changes the competitive interactions between barley and two weed species with different growth rates, and how the interactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Klem, Ph.D.
  • Oponent: Petr Holub, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rostlinolékařství / Rostlinolékařství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce