Bc. Petr Zatloukal

Master's thesis

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.

The Use of Selected Interactive Static and Dynamic Elements of E-learning in the Tuition of the ICT Subject in a Moodle LMS.
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání kvality a efektivity výuky, za použití vybraných statických a dynamických interaktivních prvků v elektronickém kurzu. Práce obsahuje vytvoření kompletního elektronického kurzu na LMS Moodle pro první ročník v předmětu ICT na SZŠ Hranice a SZŠ Přerov. Dále se práce zabývá výzkumem, který je proveden pomocí testů a dotazníku na dané téma. Hlavním cílem výzkumu …more
Abstract:
This thesis deals with comparing the quality and effectiveness of teaching when using static and dynamic interactive elements. There is creating of electronic course on LMS Moodle for subject ICT at SZS Hranice and Prerov. Next part of thesis is dedicated to the research. The main goal of research is detection, with method is more efficient. As static interactive elements of e-learning are meant presentations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
Accessible from:: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zatloukal, Petr. Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe