Ondřej Trousil

Bakalářská práce

Jiný výsledek hospodaření minulých let v českém účetnictví

Different profit and loss of previous years in Czech accounting system
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Jiným výsledkem hospodaření minulých let v českém účetnictví. Jejím záměrem je popsat vývoj účtování oprav chyb minulých let a změn účetní metody a dále analyzovat použití Jiného výsledku hospodaření minulých let u vybraných velkých účetních jednotek. Teoretická část je věnována vývoji účtování oprav chyb a změn účetní metody do výsledku hospodaření běžného účetního …více
Abstract:
The Bachelor's thesis deals with the Different profit and loss of previous years in Czech accounting system. The purpose of the thesis is to describe the evolution of reporting of corrections of mistakes and also changes in accounting methods as well as further analyse application of the Different profit and loss of previous years in an annual reports of large accounting entities. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Skálová
  • Oponent: Jana Vodičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56626