Mgr. Kristýna Obermajerová

Bakalářská práce

Richard Burbage: The Life, Career and Acting Qualities of an Elizabethan Player

Richard Burbage: The Life, Career and Acting Qualities of an Elizabethan Player
Anotace:
Tato práce se zabývá Richardem Burbagem,hlavním hercem Služebníků lorda komořího, později Králových služebníků. Cílem této práce je poskytnout úplný přehled nejdůležitějších faktů a informací týkajících se osobního a profesního života tohoto herce a jeho hereckých schopností. Implicitně pak tato práce poukazuje na skutečnost, že bez znalosti stylů hraní herců, nemůže člověk nikdy plně pochopit, jak …více
Abstract:
This thesis deals with Richard Burbage, the leading player of the Lord Chamberlain’s Men, later the King’s Men. The aim of this thesis is to provide a complete summary of the most important facts and information concerning the personal and professional lives of the player, and his acting qualities. This thesis implicitly points out that without the knowledge of the acting styles of players, one will …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.