Ing. Lenka Sedláková

Bakalářská práce

Rohatec: socioekonomická analýza obce

Rohatec: a social and economic analysis
Anotace:
Ve své bakalářské práci Rohatec: socioekonomická analýza obce se zabývám analyzováním sociálních a ekonomických činitelů působících na rozvoj území obce Rohatec. Především se věnuji vývoji zastavitelných ploch, charakteristice a struktuře obyvatelstva, hospodářství a nezaměstnanosti, vybavenosti a infrastruktuře obce. Práce rovněž rozebírá spolupráci obce se svazky obcí, jichž je členem, a analyzuje …více
Abstract:
In this thesis titled "Rohatec: socio-economic analysis" I have analysed social and economic factors affecting the development of the territory of the village of Rohatec. I focus especially on trends in building ground area, population characteristics and structure, economy and unemployment, facilities and infrastructure of the village. The work also analyses collaboration of the village with associations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta