Jana Vargová

Bachelor's thesis

KOMUNIKACE SE SENIORY V MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ

Communication with the Elderly in the microregion of Central Haná
Anotácia:
Předložená bakalářská práce se věnuje problematice komunikace se seniory v mikroregionu Střední Haná. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části empirické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků z odborné literatury vymezeny pojmy jako komu-nikace, funkce komunikace a druhy komunikace, komunikační bariéry a obecné zásady vhodné komunikace se seniory. Dále se zabývá verbální komunikací …viac
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the communication issues of the elderly citizens in the Central Hanakia microregion. The theoretical part is based on theoretical knowledge of reference books. The terms such as communication, its function and types, communication barriers and common principles for seniors are specified there. Following part deals with verbal communication, its model, dialogue and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vargová, Jana. KOMUNIKACE SE SENIORY V MIKROREGIONU STŘEDNÍ HANÁ. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy