Bc. Helena CEMERKOVÁ

Diplomová práce

Význam reference ve čtenářské recepci dospívajících

The Role of the References in the Reading of Adolescents
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku recepce, reference a identifikace v literatuře pro děti a mládež. První část pojednává o fungování zmíněných termínů v obecném literárním kontextu a zároveň se snaží o vytvoření jejich vlastní komplexní definice. Ve druhé části přechází ke zkoumání existence stejných pojmů specificky ve sféře literatury pro děti a mládež a snaží se o jejich vzájemné …více
Abstract:
This thesis focuses on the issues of reception, reference and identification in children's and young adult literature. The first part discusses the functioning of the mentioned terms in a general literary context and at the same time tries to create their own comprehensive definition. The second part moves on to examine the existence of the same terms specifically in the sphere of children's and young …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CEMERKOVÁ, Helena. Význam reference ve čtenářské recepci dospívajících. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta