Bc. Václav Hála

Bakalářská práce

Network Device Testing Framework for Java

Network Device Testing Framework for Java
Anotace:
Cílem práce je implementovat knihovnu v jazyce Java pro výkonostní testování softwaru interagujícího s externími zařízeními. V první části práce analyzuje požadavky na tuto knihovnu a hodnotí podobné existují knihovny a nástroje. V druhé části je popsána implementace knihovny v jazyce Java. Důraz je kladen na prezentování rozhodnutí učiněných při návrhu knihovny. Na závěr jsou v práci demonstrovány …více
Abstract:
The goal of this thesis is to implement a Java library for performance testing of software interacting with external devices. The first part of the thesis analyzes the requirements for such library and evaluates existing libraries. Second part describes the implementation of the library in the Java programming language. Focus is placed on presenting design decisions made during the implementation. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: Mgr. Miroslav Guričan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma