Theses 

Network Device Testing Framework for Java – Bc. Václav Hála

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Václav Hála

Bakalářská práce

Network Device Testing Framework for Java

Network Device Testing Framework for Java

Anotace: Cílem práce je implementovat knihovnu v jazyce Java pro výkonostní testování softwaru interagujícího s externími zařízeními. V první části práce analyzuje požadavky na tuto knihovnu a hodnotí podobné existují knihovny a nástroje. V druhé části je popsána implementace knihovny v jazyce Java. Důraz je kladen na prezentování rozhodnutí učiněných při návrhu knihovny. Na závěr jsou v práci demonstrovány funkční a výkonostní vlastnosti vyvinuté knihovny.

Abstract: The goal of this thesis is to implement a Java library for performance testing of software interacting with external devices. The first part of the thesis analyzes the requirements for such library and evaluates existing libraries. Second part describes the implementation of the library in the Java programming language. Focus is placed on presenting design decisions made during the implementation. The thesis finishes by demonstrating usage of the developed tool both from functional and performance standpoint.

Keywords: performance testing, test doubles, Java, Netty, network, simulation, library, Smart Grid

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: Mgr. Miroslav Guričan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz