Bc. Václav Hála

Bachelor's thesis

Network Device Testing Framework for Java

Network Device Testing Framework for Java
Abstract:
Cílem práce je implementovat knihovnu v jazyce Java pro výkonostní testování softwaru interagujícího s externími zařízeními. V první části práce analyzuje požadavky na tuto knihovnu a hodnotí podobné existují knihovny a nástroje. V druhé části je popsána implementace knihovny v jazyce Java. Důraz je kladen na prezentování rozhodnutí učiněných při návrhu knihovny. Na závěr jsou v práci demonstrovány …more
Abstract:
The goal of this thesis is to implement a Java library for performance testing of software interacting with external devices. The first part of the thesis analyzes the requirements for such library and evaluates existing libraries. Second part describes the implementation of the library in the Java programming language. Focus is placed on presenting design decisions made during the implementation. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Filip Nguyen
  • Reader: Mgr. Miroslav Guričan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics