Bc. Kateřina Jeřábková

Master's thesis

Analýza členů a zájmen v textu

The Analyse of Articles and Pronouns in the Text
Anotácia:
Analýza členů a zájmen v textu Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma z lingvistiky, a to morfologii. Jedná se o analýzu členu určitého, neurčitého, nulového a zájmen v konkrétním textu. Toto téma jsem si zvolila proto, jelikož se domnívám, že získané znalosti využiji v mé profesi učitelky. Diplomovou práci jsem rozdělila do dvou částí: První část je věnována teorii, ve které se zabývám vývojem …viac
Abstract:
The analyse of arcticles and pronouns in the text For my diploma work I have choosen the topic from linguistics from morphology. It deals with analysis of the definite, indefinite and zero articles and pronouns in specific text. I have choosen this theme because I suppose that I can utilize the acquired knowledge in my teachers profession. I have devided my diploma work into two main parts. The first …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedúci: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / German Language and Literature

Práce na příbuzné téma