Bc. Radek Hejcman

Bakalářská práce

Volební systém ČR: vývoj a současný stav

Electoral system in the Czech Republic: development and present state
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována tématu Volební systém ČR: vývoj a současný stav. V první části stručně charakterizuji typy stranických systémů, jejich druhy a rozdělení. Poté toto rozdělení aplikuji na české podmínky a stručně popisuji vývoj stranického systému od roku 1992 dodnes. V druhé a hlavní části se zabývám volebním systémem ČR a jeho změnami od počátku roku 1992 až po současný stav. V úvodu …více
Abstract:
The Bachelor essay is dedicated to the Voting System in the Czech Republic. Subject: development and the present system. The first part is briefly about the types of partial systems, mainly types and separation. Then I apply this separation on the conditions of Czech partial systems. In the end of the first part of the essay I briefly describe the progress of the partial systems since year 1992 till …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Balcar
  • Oponent: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní