Bc. Barbora Šutariková

Diplomová práce

Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku

Economic and legal aspects of the corporate governance in the enterprise
Abstract:
The object of the thesis Economic and Legal Aspects of the Corporate Governance in the Enterprise is a study of corporate governance quality’s influence on company performance. The aim of the thesis is to suggest specific actions in the area of corporate governance in a chosen company in order to improve the firm’s overall performance. Theoretical part of the thesis defines the term corporate governance …více
Abstract:
Diplomová práce Ekonomické a právní aspekty správy corporate governance v podniku se zabývá vlivem úrovně corporate governance na výkonnost podniku za účelem navrhnutí konkrétních opatření v oblasti správy a řízení, které mohou zvýšit výkonnost ve vybrané společnosti. V teoretické části práce je definován pojem corporate governance a oblasti a mechanizmy, které pod tento pojem spadají. Dále jsou v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta