Bc. Jana Kučerová

Diplomová práce

Antimikrobiální rezistence a její determinanty u bakterií izolovaných z akvarijních ryb

Antimicrobial resistance and its determinants in bacteria isolated from ornamental fish
Anotace:
Šíření antimikrobiální rezistence v důsledku neuváženého používání antimikrobiálních látek se stalo v posledních letech vážným celosvětovým problémem nejen v humánní, ale i ve veterinární medicíně. S rezistencí patogenních bakterií, následným selháním terapie a vznikem vážných ekonomických ztrát se potýkají i akvakultury. Zvláštní skupinou takto chovaných organizmů jsou akvarijní ryby. Studií zabývajících …více
Abstract:
In recent years, the emergence of antimicrobial resistence as a consequence of the inappropriate application of antimicrobial compounds has become a serious problem worldwide not only in human, but also in veterinary medicine. The aquaculture industry has also been affected by the incidence of resistant pathogenic bacteria, followed by treatment failure and serious economic losses. Ornamental fish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Obecná biologie

Práce na příbuzné téma