Bc. Hana HUDSKÁ

Diplomová práce

Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii?

Interpretation of women in the work of William Shakespeare: acceptance or reconsideration of the role of women in Elizabethan England?
Anotace:
Tématem diplomové práce je Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii? Ústředním záměrem práce je prozkoumání teze, zda Shakespeare ve své tvorbě vytvářel určité typy ženských postav, přičemž bude brán ohled na proměnu Shakespearovy tvorby, a zda Shakespeare přijímá role ženy v alžbětinské Anglii či dochází k určitému přehodnocení otázky …více
Abstract:
The thesis theme is Interpretation of women in the work of William Shakespeare: acceptance or reconsideration of the role of women in Elizabethan England? The main aim of the work is an examination of the thesis, if Shakespeare in his work created type of characters of women with regard to transformation of Shakespeare´s work, and if Shakespeare accepted the roles of women in Elizabethan England or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDSKÁ, Hana. Interpretace ženy v díle Williama Shakespeara: přijetí nebo přehodnocení role ženy v alžbětinské Anglii?. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická