Pavel MIKUŠ

Bakalářská práce

Vývoj tabletových aplikací pro uživatele se specifickými potřebami

Development of tablet applications for users with special needs
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám návrhem a tvorbou aplikace pro systém Android. Hlavím cílem je vytvořit aplikaci sloužící pro uživatele s autismem. Aplikace je založena na metodě PECS. Vedlejší cíle jsou charakterizovat tablety a vývoj aplikací pro tablety. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části popisuji zařízení tablet a charakterizuji vývoj aplikací pro tablety, jako …více
Abstract:
My bachelor thesis deal with design and creation Android apps. The main objective is to create an app for users with autism. The application is based on the method PECS. Secondary objectives are to characterize tablets and development applications for them. The thesis is divide into the theoretical and the practical part. In the theoretical part I describe tablets and characterize development of applications …více
 

Klíčová slova

Android PECS VOKS tablet
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013
Zveřejnit od: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKUŠ, Pavel. Vývoj tabletových aplikací pro uživatele se specifickými potřebami. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma