Bc. Iveta BENEDIKTOVÁ

Diplomová práce

Management edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice parenterální výživy na jednotkách akutní a intenzivní péče

The Management of the Education of non-medical health Professionals in the Field of the Parenteral Nutrition in the Acute and Intensive Care Unit
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit nastavení managementu edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice parenterální výživy na jednotkách intenzivní a akutní péče. Výzkumným cílem bylo zhodnotit znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice parenterální výživy, zmapování dostupnosti i spokojenosti se zaškolováním v dané problematice, a prozkoumat zda se nacházejí …více
Abstract:
Aim: The aim of the Diploma Thesis was to find out the management settings of non-medical health professionals in the field of Parenteral Nutrition in the intensive care and acute care units. The research goal was to evaluate the knowledge of non-medical health professionals in the field of Parenteral Nutrition, to map the availability and satisfaction with training in this area, and to examine whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEDIKTOVÁ, Iveta. Management edukace nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice parenterální výživy na jednotkách akutní a intenzivní péče. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta