Bc. Pavla Bednáriková

Diplomová práce

Postoje obchodních a environmentálních zájmových skupin ke klimaticko-energetickému balíčku EU

Stands of business and environmental interest groups on the European Union climate and energy package
Anotace:
Klimaticko-energetický balíček EU v průběhu své tvorby upoutal pozornost organizovaných zájmů, především zástupců obchodních a environmentálních zájmů. Tato práce zkoumá postoje vybraných obchodních a environmentálních zájmových skupin k připravované legislativě a její finální podobě. Analyzovanými skupinami jsou BusinessEurope, EUROPIA, Eurogas, CAN Europe a WWF-EPO. Práce porovnává jejich postoje …více
Abstract:
The EU climate and energy package caught organized interest’s attention during its creation, in the first place the attention of business and environmental interests. This thesis investigates the stands which was taken by selected business and environmental interest groups to the legislative during its preparation and to its final form. The selected groups are: BusinessEurope, EUROPIA, Eurogas, CAN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia