Mgr. Veronika Tománková, Ph.D.

Doctoral thesis

Vybrané aspekty komunikační kompetence v právním anglickém jazyce pro akademické účely – analýza potřeb

Selected Aspects of Communicative Competence in Legal English for Academic Purposes - Needs Analysis
Anotácia:
Disertační práce se na platformě analýzy potřeb zabývá procesem určení specifik komunikační kompetence v právním anglickém jazyce pro akademické účely (KK PAAJ) pro potřeby tvorby kurikula PAAJ jako subvariety anglického jazyka pro specifické účely (ESP). Téma disertační práce bylo vybráno s ohledem na důležitost ESP v rámci terciární úrovně vzdělávacího systému v České republice. Vzhledem ke svému …viac
Anotácia:
větvi výzkumu zahrnují: (i) dominantní postavení řečové dovednosti čtení v portofoliu všech řečových dovedností napříč skupinami respondentů (akademická sféra 43 %, státní správa 61 %, soukromá sféra 20 %), (ii) význam sémantické a lexikální subkompetence vzhledem k existenci anglického jazyka jako rodilého jazyka pro systém zvykového práva a jako ELF pro systém kontinentálního práva (zejména v řečové …viac
Abstract:
Using the approach of needs analysis, the present dissertation thesis aims to define the specific aspects of the communicative competence in the area of Legal English for Academic Purposes (LEAP) as an English for Specific Purposes (ESP) subvariety. The ascertained specifics will be used to formulate curriculum recommendations for LEAP courses in higher education in the Czech Republic. The dissertation …viac
Abstract:
phere 20 %), (ii) importance of semantic and lexical subcompetences due to the English as a native language in common law and English as ELF in continental law dichotomy (particularly in reading comprehension) , (iii) importance of sociolinguistic competence for lawyers working with clients without legal background mainly in the area of accommodation theory (particularly in speaking), (iv) the issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta