Daniel Jasník

Diplomová práce

Volba a konfigurace software pro hudební produkci a djing

Selection and Configuration of Software for Music Production and Djing
Anotace:
Cílem této diplomové práce byl výběr a konfigurace softwaru (nebo jejich kombinací) pro studiovou tvorbu elektronické hudby. Tento software nebo jeho propojení s jiným, by se mělo dát použít také jako software pro djing a živé vystupování. Řešení mělo být navrženo účelově a efektivně tak, aby se obě tyto funkcionality daly ovládat pomocí jednoho rozhraní. Také měl být vybrán hardware, který k realizaci …více
Abstract:
The aim of this thesis, the selection and configuration of software (or their combinations) for studio creating of electronic music. This software or its connection with other one should be able to use as well as software for DJing and live performance. The solution should be designed purposefully and effectively that way, that both of these functionalities can be also operated by using a single interface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Petr Rozehnal
  • Oponent: Martin Kuttler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika