Mgr. Lucie Siverová

Bakalářská práce

Čeština dívčích blogů

Czech In Girls Blogs
Anotace:
Cílem naší práce je přispět k poznání aktuálního stavu užívání češtiny ve specifické komunikaci, a to komunikaci na blogu. Blog jsme vybírali podle dvou diferencujících biologických předpokladů – věk a pohlaví. Zaměříme se tedy na blog mladých dívek. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části pro nás bude východiskem znalost stratifikace češtiny a stylotvorné faktory …více
Abstract:
The aim of our work is a contribute to knowledge of actual state of the usage Czech language in specific communication – in blog. We choose the blog according to two different biological presumptions – age and sex. We focused on blog young girls. Our work is distribute on two parts – theoretical and practical. The theoretical part is starting with knowledge of the stratification of Czech language and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Český jazyk a literatura