Mgr. Michal Musil

Diplomová práce

Pitná voda v kontextu práva

Drinking Water in the Legal Context
Anotace:
Práce se zabývá problematikou systému zásobování pitnou vodou z pohledu práva. V rámci tohoto systému se zaměřuje na ochranu vod, zejména na ochranu vodních zdrojů (ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti, citlivé oblasti, ukazatele přípustného znečištění pro zdroje povrchových vod), na požadavky na surovou vodu, na hygienické požadavky na vodu pitnou …více
Abstract:
This thesis “Drinking Water in Legal Context” is about problems in system of water-supply in context of law. In framework of this system addict to protection of the water (especially for protective zone of water-sources, protective zones of naturally accumulation of water, sensitive areas and vulnerable zone), the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta