Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

Disertační práce

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual
Anotace:
Náboženské rituály nabývají zdánlivě nepřeberného množství podob, složených z nejrůznějších složek a atributů. Zároveň je ale možné pozorovat zřetelné a všudypřítomné vzorce v užívání symbolizmu těla, tělesných signálů a manipulace s těly rituálních účastníků, které jsou však dosud z religionistického hlediska téměř neprozkoumané. Mnohé přístupy ke studiu náboženství kladou důraz na náboženské myšlení …více
Abstract:
Religious rituals come in a seemingly inexhaustible variety of forms, compiled from diverse components and attributes. There are, however, clear and ubiquitous patterns of use of body symbolism, bodily signals, and manipulation of the bodies of ritual participants which are mostly unchartered by the scientific study of religion. Approaches to the study of religion often emphasise religious thought …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: Connor Wood, Ph.D., Christopher Kavanagh, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta