Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

Doctoral thesis

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual

Body in Ritual Space: Communication through embodied practices in religious ritual
Abstract:
Náboženské rituály nabývají zdánlivě nepřeberného množství podob, složených z nejrůznějších složek a atributů. Zároveň je ale možné pozorovat zřetelné a všudypřítomné vzorce v užívání symbolizmu těla, tělesných signálů a manipulace s těly rituálních účastníků, které jsou však dosud z religionistického hlediska téměř neprozkoumané. Mnohé přístupy ke studiu náboženství kladou důraz na náboženské myšlení …more
Abstract:
Religious rituals come in a seemingly inexhaustible variety of forms, compiled from diverse components and attributes. There are, however, clear and ubiquitous patterns of use of body symbolism, bodily signals, and manipulation of the bodies of ritual participants which are mostly unchartered by the scientific study of religion. Approaches to the study of religion often emphasise religious thought …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Reader: Connor Wood, Ph.D., Christopher Kavanagh, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta