Bc. Jakub Nováček

Bakalářská práce

Podle čeho posuzují personalisté vhodnost diagnostických metod ve výběru zaměstnanců?

The face validity of personnel selection methods as seen by HR emploees
Anotace:
Výběr vhodných zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších základů dobře fungující organizace. K tomu slouží výběrové metody, které se však do značné míry liší svou kvalitou. V této práci jsme zjišťovali, zdali pozitivní reference a informace o nízké prediktivní validitě ovlivňují personalisty při posuzování kvality různých metod výběru zaměstnanců. Za tímto účelem byly vytvořeny čtyři verze dotazníku …více
Abstract:
The selection of appropriate employees is one of the most important foundations of well-functioning company. For that purpose, there are selection methods which differ greatly by their quality. In this thesis, it was investigated whereas the positive reference and the information of predictive validity affect personalist in quality assessment of various personnel selection methods or not. There were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ludmila Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie