Theses 

Programová knihovna pro práci s FAT 16 souborovými systémy na mikropočítačích Freescale HCS08 – Bc. Josef Doležel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Josef Doležel

Diplomová práce

Programová knihovna pro práci s FAT 16 souborovými systémy na mikropočítačích Freescale HCS08

A Program Library for Operations with FAT 16 File Systems on Freescale HCS08 Microcontrollers

Anotace: Cílem této diplomové práce je vytvořit nový závěrečný projekt do předmětu Programování mikropočítačů včetně programové knihovny pro práci se souborovým systémem FAT16 na mikropočítačích Freescale HCS08. Na základě zjištěných hardwarových vlastností vývojového kitu M68EVB908GB60 byl proveden návrh a realizace modulu pro SD karty včetně programové knihovny pro práci se soubory. Funkce obsažené v knihovně umožňují číst i zapisovat několik souborů současně. Nicméně není možné číst i zapisovat současně do stejného souboru. Vytvořený modul bude použit při výuce předmětu Programování mikropočítačů. Samotnou programovou knihovnu lze využít při návrhu dalších embedded zařízení, kde je vyžadována práce s většími objemy dat.

Abstract: The goal of this master's thesis is to create new final project for the course Microcomputer programming and program library for work with file system FAT16 on microcontrollers Freescale HCS08. According detected hardware features of development board M68EVG908GB60 it was designed and implemented module for SD cards and program library to work with files. The functions contained in library allows read and write several files simultaneously. However it is not possible read and write concurrently to the same file. Created module will be used in the subject Microcomputer programming. Separate program library can be used in the designing of other embedded devices where is required to work with larger data volumes.

Klíčová slova: souborové systémy, FAT, paměťové karty, SD, vývojový kit, mikropočítač, Freescale

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39942 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Doležel, Josef. Programová knihovna pro práci s FAT 16 souborovými systémy na mikropočítačích Freescale HCS08. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:29, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz