Bc. Silvie Velecká

Master's thesis

Flucht als Leitmotiv in Martin Walsers Novelle „Ein fliehendes Pferd“

Flight as the Main Motif in Martin Walser’s Short Novel „Ein fliehendes Pferd"
Abstract:
This diploma work deals with the short novel "Runaway horse", written by the west German author Martin Walser, and briefly with its next episode in Walser’s novel "Breakers". The main problem of these pieces is the question, how to become itself and at the same time stay a social human being in this contemporary west society. Walser figures this question on the basis of a negation of his characters …more
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá novelou západoněmeckého spisovatele Martina Walsera "Prchající kůň", v krátkosti pak jeho pokračováním ve Walserově románě "Příboj". Hlavním problémem těchto děl je otázka, jak se stát sám sebou a přitom zůstat společenským člověkem současné západní společnosti. Walser tuto otázku zobrazuje na základě negace jeho postav, což způsobuje jejich duševní rozpolcenost a následný …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2010
  • Supervisor: PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / German Language and Literature