Bc. Kristina Valentová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti "Ekologičeskoje pravo"

A Linguistic and Translation Analysis of Environmental Law
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá překladem a terminologii odborného textu z oblasti práva životního prostředí. Teoretická část práce obsahuje stručný úvod do překladu právního jazyka, právního stylu a teorie práva. Praktická část se skládá z kapitol představující jednotlivé překladatelské transformace a vybrané překladatelské problémy. Navíc práce obsahuje terminologické slovníky vědních oborů …více
Abstract:
This master thesis is concerned with the translation and terminology of professional text of environmental law. The theoretical part provides a brief introduction to translation of legal language, style and theory of law. The practical part consists of chapters representing various translation procedures and selected translation problems. In addition, the thesis includes glossaries of scientific disciplines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta