Theses 

Vliv zatížení klimatickými teplotami na ocelové halové objekty – Veronika Šnajdrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Šnajdrová

Bakalářská práce

Vliv zatížení klimatickými teplotami na ocelové halové objekty

Influence of climatic thermal actions on steel halls

Anotace: Bakalářská práce se zabývá posouzením konstrukce haly, která byla vystavena prudkému poklesu teplot, a také vlivem teplotního zatížení na prvky této konstrukce. Hala se nachází v Tachově, okres Tachov, stát Česká republika. Textová část bakalářské práce má 82 stran.

Abstract: The primary focus of my bachelors's essay is the assessment of hall construction, which was exposed to rapid temperature decline and also to multifarious effects of temeprature strain on the elements of the construction. Hall is located in Tachov, Tachov county, state- the Czech Republic. The written part of bachelor's essay is 82 pages long.

Klíčová slova: Halová konstrukce, teplotní zatížení, posouzení únosnosti, 3D model, Scia Engineering

Keywords: Hall structure, temperature load, analysis of bearing-capacity, 3D model, Scia Engineering

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Vít Křivý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:44, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz