Ing. Iva Charamzová

Diplomová práce

Vanadylový komplex s tetradentátním makrocyklickým ligandem jako sikativ pro alkydové nátěrové hmoty

Vanadyl complex with tetradentate macrocyclic ligand as a drier for alkyd paints
Anotace:
V rámci této diplomové práce byl zkoumán vanadylový komplex s tetradentátní makrocyklickým ligandem, pro jeho použití jako sikativu do alkydových pryskyřic. První část této diplomové práce zahrnuje literární rešerši, která byla vypracována na téma alkydových pryskyřic a sikativů obecně. Alkydové pryskyřice zasychají autooxidačním procesem, který bez aditiv probíhá velmi pomalu. Rychlost autooxidačního …více
Abstract:
Vanadyl complex with tetradentate macrocyclic ligand has been studied in this thesis, for its use as a drier in alkyd resins. The first part of this thesis includes a literature review about alkyd resins and driers in general. Alkyd resin crosslinking is caused by autoxidative process, which takes a lot of time without additives. Autoxidative process speed is increased by addition of driers in industry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Charamzová, Iva. Vanadylový komplex s tetradentátním makrocyklickým ligandem jako sikativ pro alkydové nátěrové hmoty. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Organické povlaky a nátěrové hmoty