Bc. Matyáš Kuhn

Diplomová práce

Rozpoznávání vizuálních podnětů z obrazových dat funkční magnetické rezonance

Visual stimuli recognition based on data from functional magnetic resonance imaging
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice spojené s rozpoznáváním podnětů, stimulujících subjekt během vizuálního oddball experimentu, na základě obrazů z funkční magnetické rezonance. Zásadním krokem přistoupením k rozpoznávání je extrakce příznaků, na základě kterých jsou nové obrazy zařazovány k příslušným třídám podnětů. K extrakci příznaků se v této práci přistupuje pomocí statistické parametrické …více
Abstract:
This thesis deals with problems associated with recognition of stimuli, which are presented to subject during visual oddball experiment. Recognition is based on images from functional magnetic resonance imaging acquired during experiment. Before recognition can be succesfully used, it is crucial to select features, which are strongly related to response on presented stimuli. In this thesis, features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.