Bc. Kateřina Svobodová

Bakalářská práce

Multikulturní výchova očima učitelů základních škol

Multicultural education from the perspective of primary school teachers
Anotace:
Bakalářská diplomová práce s názvem Multikulturní výchova očima učitelů základních škol se zabývá multikulturní výchovou na českých základních školách. Teoretická část práce charakterizuje tento pojem, uvádí, jak je zakotvena ve vzdělávacích programech a jaká je její historie. Dále definuje postoje a předsudky, poukazuje na její realizaci, přípravu učitelů na výuku multikulturní výchovy a popisuje …více
Abstract:
The bachelor thesis called "The multicultural education through perspective of primary school teachers" deals with the multicultural education at Czech elementary schools. The theoretical part describes this concept and states its history in the Czech schooling system including its roots. The work also defines: attitudes and prejudices, implementation, training teachers for the multicultural education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Klára Záleská
  • Oponent: Mgr. Kristýna Vlčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství