Karel Firley

Bakalářská práce

Regulace zprostředkování na finančním trhu

Regulation of Financial Market Intermediaries
Anotace:
Autor této bakalářské práce se zabývá porovnáním rozdílů základních požadavků na různé druhy mikro zprostředkovatelů finančních služeb. Cílem této práce je zhodnocení dopadů regulace dle zákonů, kterými se musí řídit zprostředkovatelé investic, pojištění, spotřebitelských úvěrů a doplňkového penzijního spoření. V první části jsou vysvětleny jednotlivé nároky na finanční zprostředkovatele při vstupu …více
Abstract:
Author of this bachelor thesis is comparing different requirements of different types intermediaries of financial products. The aim of this work is to evaluate the impact of regulation under the laws that must be followed by intermediaries of investment, insurance, consumer credit and supplementary pension savings. The first part explains the individual requirements for financial intermediaries when …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS