Bc. Jana Kopřivová, DiS.

Master's thesis

Chráněné bydlení jako prostředek resocializace drogově závislých klientů

Protected habitation as resocialization medium of drug addicted clients
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá sociálním začleněním drogově závislých jedinců do společnosti prostřednictvím programu následné péče. Upozorňuje na význam pobytové formy následné péče, tedy na význam chráněného bydlení a zjišťuje, jak probíhá resocializace drogově závislých klientů v průběhu doléčovacího procesu. Odhaluje, jak se uživatelé služby chráněného bydlení dokáží přizpůsobit novým podmínkám a prostředí …viac
Abstract:
This thesis engaged the social integration of drug addicts into society through individuals aftercare program. Text highlights the importance of forms of residential aftercare, thus the importance of sheltered housing and figuring out the rehabilitation of drug dependent clients during the aftercare process. It reveals how the sheltered housing service users are able to adapt to new conditions and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zverejniť od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Ivan Nedoma

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopřivová, Jana. Chráněné bydlení jako prostředek resocializace drogově závislých klientů. Brno, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe