Bc. Nikol KUBICZKOVÁ

Master's thesis

Podpis jako podstatná náležitost směnky

Signature - the essetial Propriety of the Bill of Exchange
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tématem směnek, konkrétně podpisů, které se na směnce vyskytují. Je potřeba si uvědomit, že ne každý podpis na směnce má stejnou váhu, přičemž ale každý podpis hraje na směnce určitou roli. Podpis výstavce je podstatnou náležitostí směnky, a tedy jeho absence na směnce znamená neplatnost směnky. Další podpisy již na směnce nejsou zákonem, pod sankcí neplatnosti, vyžadovány …viac
Abstract:
This diploma thesis is deal with Bill of Exchange, specially it is focused on signatures, which can occured at Bill of Exchange. It should be noted that each signature has different importace, but all of them have some sense to be on Bill of Excharge. Signature of the Issuer is one of the essetial propriety of the Bill of Exchange. The absence of signature of the Issuer cause in all cases that Bill …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zverejniť od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBICZKOVÁ, Nikol. Podpis jako podstatná náležitost směnky. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Jurisprudence / Law

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses vvg3za vvg3za/2
29. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.