Michaela Benkovičová

Bakalářská práce

Index cen výrobců a index spotřebitelských cen a jejich vzájemné vztahy

Producer price index and customer price index and their mutual relation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá indexem cen výrobců a indexem spotřebitelských cen a jejich vzájemnými vztahy. Hlavním cílem této bakalářské práce je prokázat, že mezi těmito indexy existuje vzájemná závislost a že index cen výrobců ovlivňuje index spotřebitelských cen. Dosažení tohoto cíle je největším přínosem této bakalářské práce. V bakalářské práci jsou vymezeny základní informace o indexech. Pro samotnou …více
Abstract:
The Bachelor thesis regards a producer price index a customer price index and their mutual relation. Main purpose of this Bachelor thesis is to prove that there is dependence between these indices and the producer price index influences customer price index. Achieving this goal is the main contribution this Bachelor thesis. The Bachelor thesis contains basic information about indices. Basic statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Jakub Fischer
  • Oponent: Petr Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50432