Bc. Eva Vojáčková

Diplomová práce

Role mikroprostředí v biologii chronické lymfatické leukémie

The role of microenvironment in the biology of chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Chronická lymfatická leukémie (CLL) je nejrozšířenějším typem leukémie vyskytujícím se u dospělých v Evropě a v Severní Americe. Významným znakem CLL buněk je jejich silná závislost na nádorovém mikroprostředí, kde CLL buňky získávají signály podporující jejich proliferaci, přežívání či rezistenci k protinádorové terapii. Diplomová práce se zabývá možným mechanizmem, kterým CLL buňky v kontextu mikroprostředí …více
Abstract:
B-cell chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common adult leukaemia in the western world. Characteristic feature of CLL is its deep dependence on the tumor microenvironment, which provides malignant B-cells with supportive signals that are believed to be important for the onset, progression, and also incurability of this disease. In this diploma thesis is described a possible mechanism, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.