RNDr. Michal Slaný, Ph.D.

Disertační práce

Využití metod molekulární biologie při detekci bakterií v biologických materiálech

The use of molecular based methods for bacterial detection in biological matrices
Anotace:
Obecně jsou používána dvě schémata pro bakteriální detekci pomocí zvoleného přístupu. První schéma je založené na sekvenční analýze genu 16S rRNA v DNA vzorku izolovaného přímo z biologického materiálu, což vede k výraznému snížení celkové doby analýzy vzorku. Druhé schéma je založené na přípravě bakteriálního izolátu pomocí kultivačních technik a jeho následné identifikaci pomocí sekvenční analýzy16S …více
Abstract:
Generally, two schemes for bacterial detection according selected approach are used. Fist one is based upon sequence analysis of bacterial isolate obtained by classical microbiological techniques. Second scheme is applied for universal bacterial 16S rRNA detection directly in biological material and without a need for cultivation. The doctoral thesis proposed three goals: 1) to find out the most frequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 4. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta