Jan BÚTORA

Bakalářská práce

Ekonomické dějiny Bohumína

Economic history of Bohumín
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Ekonomické dějiny Bohumína se věnuje vzniku a rozvoji města Bohumína, jde především o jeho ekonomický a kulturněhistorický vývoj. Prvořadým cílem této práce bylo objasnit žákům, vznik Bohumína, jak se utvářel do podoby, jak ho známe dnes. Po ověření ve výuce zařadit tuto práci do vyučování. Jeho historický vývoj především od druhé poloviny 19. Století. Klíčové pro rozvoj Bohumína …více
Abstract:
Bachelor thesis titled, The Economic History of Bohumín is dedicated to the creation and development of the city Bohumín. This mainly concerns the economic and cultural-historical development. My primary objective was to explain to pupils how ever created Bohumín being formed into as we know it today. Its historical development mainly from the second half of the 19th century. It is crucial for the …více
 

Klíčová slova

Bohumín železnice historie podniky
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015
Zveřejnit od: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÚTORA, Jan. Ekonomické dějiny Bohumína. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta