Jan BÚTORA

Bachelor's thesis

Ekonomické dějiny Bohumína

Economic history of Bohumín
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Ekonomické dějiny Bohumína se věnuje vzniku a rozvoji města Bohumína, jde především o jeho ekonomický a kulturněhistorický vývoj. Prvořadým cílem této práce bylo objasnit žákům, vznik Bohumína, jak se utvářel do podoby, jak ho známe dnes. Po ověření ve výuce zařadit tuto práci do vyučování. Jeho historický vývoj především od druhé poloviny 19. Století. Klíčové pro rozvoj Bohumína …more
Abstract:
Bachelor thesis titled, The Economic History of Bohumín is dedicated to the creation and development of the city Bohumín. This mainly concerns the economic and cultural-historical development. My primary objective was to explain to pupils how ever created Bohumín being formed into as we know it today. Its historical development mainly from the second half of the 19th century. It is crucial for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2015
Accessible from:: 7. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÚTORA, Jan. Ekonomické dějiny Bohumína. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta