RNDr. Eva Janoušová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Statistické metody segmentace v MRI obrazech mozku

Statistical methods for segmentation in MRI brain images
Abstract:
Tato práce předkládá návrh multimodální metriky pro kvantifikované srovnání metod segmentace MR obrazů mozku. Navržená metrika sestává z Jaccardova koeficientu, modifikovaného Rand indexu a Connectivity koeficientu a umožňuje vizualizovat výsledky zmíněných koeficientů ve 3-D grafech pomocí elipsoidů místo běžně používaných 1-D sloupcových grafů či tabulek. Součástí práce je rovněž implementace vlastních …more
Abstract:
A multimodal measure for quantitative comparison of efficiency of methods for segmentation in MRI brain images is proposed in this thesis. The efficiency measure combines Jaccard coefficient, modified Rand index and Connectivity coefficient. Their results are presented in 3-D plots with the use of ellipsoids instead of frequently used 1 D plots or tables. This thesis is also focused on implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Mathematical Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.