Ing. Rudolf DRGA

Disertační práce

Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření

Sensors Security Systems Based on Electromagnetic Radiation
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku testování senzorů bezpečnostních systémů v oblasti infračerveného záření a jeho využití v bezpečnostním průmyslu. V práci je proveden teoretický rozbor problematiky elektromagnetického záření v infračervené oblasti v rozsahu vlnových délek 8 ?m až 14 ?m v uzavřeném prostoru s ohledem na jeho využití u PIR detektorů (passive infrared radiation). Pro tepelnou bilanci …více
Abstract:
This work is focused on testing the sensors security systems in the infrared region and its application in the security industry. The work is a theoretical analysis of the problems of electromagnetic radiation in the infrared range of wavelengths in the 8 micron to 14 micron in an enclosed space with regard to use it in PIR detectors (passive infrared radiation). For thermal balance detector has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2013
Zveřejnit od: 18. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2013

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRGA, Rudolf. Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření. Zlín, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe