Bc. Lucie Blažejová

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů a vedení týmů ve vybraném podniku jako nástroj efektivního řízení

Human resource management and leadership teams in a chosen enterprise as a tool of effective management
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je zhodnotit a analyzovat řízení lidských zdrojů a vedení týmu jako nástroj efektivního řízení ve společnosti Bonnet.cz spol. s. r. o.. Práce je rozdělena na dvě části: teoreticko-metodologickou a aplikační část. V teoreticko-metodologické části jsou zpracované základní pojmy týkající se daného tématu. Popsala jsem zde zejména na lidské zdroje, některé personální činnosti …více
Abstract:
This Bachelor thesis deal with analysis and evaluation of Human Resource Management and leadership team as a tool of effective management in Bonnet.cz spol. s. r. o.. This thesis is devided into two parts: theoretical-methodological part and application part. The first part presents the basic terms of the thesis. I will describe history of Human Resource Management, individual personnel activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Šusták, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích