Mgr. Roman Brück

Bakalářská práce

Životní styl hráče MTG

Lifestyle of a MTG Player
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma životní styl hráče MTG si klade za cíl vymezit a ukázat postoje životního stylu hráče hry Magic: The Gathering. Zvláštní důraz je pak kladen na postoje k penězům a anglickému jazyku. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretická je zastoupena komplexním vymezením hry Magic: The Gathering. Pokračuje obsahovým vyjádřením adolescentního věku, životního stylu a faktoru …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is the lifestyle of a MTG player and it considers the life attitudes of a player of a game Magic: The Gathering. The thesis lays emphasis on player´s attitudes towards money and knowledge of English. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical one. The theoretical part consists of the complex characterisation of the game Magic: The Gathering. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma