Katarína Sabová

Master's thesis

Analysis of the European energy industry with focus on the impact of the CO2 reduction measures

Analýza evropského energetického průmyslu se zaměřením na dopad opatření na snižování CO2 emisí
Anotácia:
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený přehled o vývoji boje proti klimatickým změnám v Evropské unii a doplnit jej důkazy o tom, jaké měly opatření za účelem snížení produkce CO2 dopad na energetický průmysl. Na úvod je představen energetický průmysl EU s jeho základními ukazovateli. Dále jsou uvedeny informace o změně klimatu a o tom, jaká opatření byly doposud přijata v zájmu boje proti …viac
Abstract:
The goal of this diploma thesis was to create a comprehensive overview of the recent devel-opment in the fight against the climate change in European Union and complement it with evidence on how the CO2 reduction measures impacted the energy industry. Firstly, the ener-gy industry of the European Union is introduced with its basic characteristics. Information on the climate change and on actions that …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedúci: Vít Pošta
  • Oponent: Jiří Hnilica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33890