Bc. Hana Pavlisová

Bakalářská práce

Decline of Corsetry In The Forsyte Saga

Decline of Corsetry In The Forsyte Saga
Anotace:
Tato práce se zabývá přeměnou viktoriánské společnosti na společnost moderní tak, jak tuto změnu vnímají postavy románu Sága rodu Forsytů od Johna Galsworthyho. Jelikož byl však přelom století převratný v mnoha směrech, zaměřuji se především na tradiční viktoriánské hodnoty, rodinu a ženy. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První dvě stručně popisují zápletku a všeobecné historické zasazení románu …více
Abstract:
This thesis deals with the transition of Victorian society to a modern society as it is perceived by the characters of The Forsyte Saga by John Galsworthy. But as the turn of the century was revolutionary in many areas, my main focus is the social aspect with special regard to the traditional Victorian virtues, family and women. This thesis is divided into seven chapters. The first two provide general …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk