Mgr. Lenka Kučerová

Bakalářská práce

Vliv stresu na práci učitele, syndrom vyhoření v učitelské profesi

The Influence of Stress on the Work of a Teacher, Burnout in the Teaching Profession
Anotace:
Tato práce se zabývá stresem, který ohrožuje učitele při výkonu jejich povolání a rovněž syndromem vyhoření v učitelské profesi. V teoretické části nabízí široké spektrum vědeckých pohledů a názorů, které se týkají stresu a syndromu vyhoření. Nejprve obecně charakterizuje stresové situace, psychické i fyzické reakce na stres a obranu vůči stresu stejně jako charakteristiku, příznaky a symptomy syndromu …více
Abstract:
This work deals with stress that can endanger teachers as well as with the burnout effect. The theoretical part offers a wide range of scientific views and opinions on stress and burnout effect. First it generally characterises stressing situations, psychological and physical reactions to stress and defence against stress as well as charateristic and symptoms of burnout effect, then it is concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk