Ing. Radka Knězáčková

Doctoral thesis

Migrace pracovních sil jako determinant konkurenceschopnosti regionů České republiky

Labour Migration as a Determinant of the Competitiveness of Regions in the Czech Republic
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá migrací pracovních sil a jejím vlivem na konkurenceschopnost regionů České republiky. V úvodních kapitolách je pozornost zaměřena na teoretické aspekty problematiky migrace, regionu a konkurenceschopnosti, především té regionální. K problematice regionu a faktorů, které působí na jeho konkurenceschopnost je v práci přistoupeno z pohledu systému. V kontextu tohoto …more
Abstract:
The thesis deals with labor migration and its impact on the competitiveness of regions in the Czech Republic. The opening chapters are focused on the theoretical aspects of migration, regions and competitiveness, especially the regional competitiveness. The view on the region and the factors of regional competitiveness is based on system analysis. In the context of this assumption, the model of dynamics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 12. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 3. 2016

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Knězáčková, Radka. Migrace pracovních sil jako determinant konkurenceschopnosti regionů České republiky . Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní